Şartlar & Koşullar

ALICI           : Müşteri
MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.elgaymakina.com.
web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi
geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen
mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu
mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat
koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve
"cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş
verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.elgaymakkina.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön
bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha
sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve
bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu... adresinde
.'a teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği
rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını
beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun
müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en
kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30
(Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek
10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle
mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek;
ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti
kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin
hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra
mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı
kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı
kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde
satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri
alıcıya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu
mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı
sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından
sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı
iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı
gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit
kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının
imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya
bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade
edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan
mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti
şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya
gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından
karşılanacaktır.

MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm
vergiler dâhil satış bedeli www.elgaymakina.com.adlı web sitesindeki
mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin
ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 

Elgay Makina | Sanayi Dikiş Makinaları Buharli Ütü İmalat,Elek,İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. © 2019